Back to overview Terug naar route-overzicht Route

TU Noord, een wijk in Delft met bijzonder erfgoed aan gebouwen en groen

  • 30 min (1800m)
  • 10 stops
  • Startpunt: Bacteriologisch Laboratorium 1895

Over deze route

Wandel tussen de imposante gebouwen van de toenmalige Technische Hogeschool die vanaf ongeveer 1895 tot 1945 zijn gebouwd. Tussen deze gebouwen liggen 2 groene elementen: de Botanische Tuin en het De Vries van Heijstplantsoen.

Nieuwe universiteitswijk
Ten zuiden van het in 1894 aangelegde Rijn-Schiekanaal kocht het Rijk een groot grondgebied aan, ten behoeve van de voorziene nieuwe universiteitswijk. Daarop werd tot 1940 een aantal faculteitsgebouwen voor de toenmalige TH gerealiseerd, heden TU Delft. Aanvankelijk nog zonder onderliggend totaalplan werden rond 1900 de eerste twee complexen evenwijdig aan de nieuwe Kanaalweg gesitueerd.

In 1908 maakte gemeentearchitect M.A.C. Hartman een, overigens licht gewijzigd uitgevoerd, stedenbouwkundig ontwerp. Structurerende elementen zijn de Julianalaan als geplande gordelweg, het knooppunt Poortlandplein, en de karakteristieke gerende straatuitleg met het driehoekige De Vries van Heystplansoen. Daar omheen verrezen vanaf 1918 vier faculteitsgebouwen.

In 1915-1917 werd bij de bocht van het kanaal de Botanische tuin aangelegd en verrees het bijbehorende gebouw aan de Julianalaan. Later, eind jaren '30 startte de bouw van het complex van Gele Scheikunde, onderbroken door de oorlog en pas na 1945 voltooid. De zuidelijke begrenzing van dit driehoekige gebiedsdeel is de Prins Bernhardlaan. Het water daarlangs is het restant van een oude wetering. Van de grote gebouwcomplexen zijn vier in 2002 aangewezen als Rijksmonument.

Bacteriologisch Laboratorium 1895
Foto door: M.M.Minderhoud | Licentie: CC BY-SA 3.0

Deze route is samengesteld door: