Geoposition accuracy to low
We kunnen je GPS-locatie niet goed bepalen
Loop naar punt 3 van 16
icon see Highlight

Street Art Route - Halsteeg

Op het elektriciteitshuisje en de zeven deuren en panelen van de Halsteeg, zijn woorden van zelfontworpen letters te zien. Op initiatief van 38CC gaven gemeente Delft en de buren van ontwerpbureau Zoetmulder, kunstenaar Job Wouters de opdracht om de steeg een opknapbeurt te geven. Job Wouters heeft gekozen voor tekst, om te verwijzen naar de drukkerij Meinema die decennialang in het pand van 38CC zat. Geïnspireerd door archiefteksten over de gebruikers van de steeg van vroeger heeft Wouters Middelnederlandse schimpwoorden geschreven in de steeg. Zo is bijvoorbeeld het woord ‘Pompeye’ te lezen, de naam van het hondje van Willem van Oranje. Er is een grote kans dat die daar heeft rondgelopen, aangezien deze steeg vlak bij het vroegere huis van Willem van Oranje lag. Ook het woord ‘Avondspronck’ is te lezen, dat betekent iets in de richting van, 's avonds laat dansen op straat.

Impressie

Locatie en contact