Geoposition accuracy to low
We kunnen je GPS-locatie niet goed bepalen
Loop naar punt 8 van 16

Stop 8: Sint-Lucasgilde

MEESTERSCHILDER
Op de plek waar u nu het Vermeer Centrum Delft ziet, stond vroeger het Sint-Lucasgilde. Dit was de beroepsvereniging van kunstenaars en kunstambachtslieden.

Als je in de 17e eeuw als zelfstandig kunstenaar aan het werk wil, dan is het verplicht om je hier in te schrijven. Maar niet alle schilders komen in aanmerking. Je moet in de leer zijn geweest bij een meester en pas met het afleggen van een meesterproef kan je worden toegelaten. Pieter de Hooch wordt op 20 september 1655 als meester in het gildeboek ingeschreven. Als 'niet in Delft geborene' moet hij het maximale inschrijfgeld van twaalf gulden betalen. Als hij rond 1660 naar Amsterdam vertrekt, heeft hij het bedrag nog niet helemaal voldaan. De opmerking 'vertrocken' wordt achter zijn naam bijgeschreven.

Waarschijnlijk kennen Pieter de Hooch en de schilder Johannes Vermeer elkaar. Misschien hebben ze elkaar in het gildehuis ontmoet. Hun namen zijn samen met die van een andere Delftse meester, Carel Fabritius, op hetzelfde blad geschreven. Zouden ze hier ideeën en ervaring hebben uitgewisseld?

Route
Houd het Vermeer Centrum Delft aan uw rechterhand en loop de Voldersgracht af. Steek de gracht over en loop rechtdoor door de Nieuwstraat. Sla hierna rechtsaf op de Oude Delft. Ongeveer 100 meter verder is de volgende stop, ter hoogte van Oude Delft 134.

Impressie

Locatie en contact