Geoposition accuracy to low
We kunnen je GPS-locatie niet goed bepalen
Loop naar punt 2 van 16

Stop 2: Oude Delft 161

GEVELSTEEN
In het witte pand aan de Oude Delft 161 bevond zich ooit één van de toegangspoorten tot het Sint Hieronymusklooster. De gevelsteen boven de deur herinnert ons hieraan. De poort gaf toegang tot de kapel en andere gebouwen van het klooster. Het klooster werd na de stadsbrand van 1536 verwoest en daarna afgebroken. Rondom de poort werden nieuwe huizen opgebouwd.

De gevelsteen die u hier boven de deur ziet is een kopie. De tekst verwijst naar het katholieke klooster. Na de Reformatie moesten uitingen van het katholicisme uit de openbaarheid blijven. Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat de originele steen in de 17e eeuw hier, aan de straatkant, te zien was. Het is aannemelijker dat de steen in een achtergevel was aangebracht. Dit is ook te zien op twee schilderijen van Pieter de Hooch. Hiernaast is er één afgebeeld. Het schilderij toont een binnenplaats met een deel van een achtergevel. Ziet u de gevelsteen met het opschrift boven het poortje? De originele gevelsteen is nu te zien op de tentoonstelling Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw van Vermeer in Museum Prinsenhof Delft.

Route
U loopt verder langs de Oude Delft. Links van nummer 139 loopt u onder een poort door, richting de Phoenixgarage. Op het terrein vindt u de volgende stop.

Impressie

Locatie en contact