Back to overview Terug naar route-overzicht Route

Delftse waterwegen en de 'afsluitbare' binnenstad

  • 30 min (2400m)
  • 7 stops
  • Startpunt: Gemeenlandshuis 'het Huyterhuis’

Over deze route

We nemen je mee langs de Delftse waterwegen, zoals de gebroeders Jacob en Nicolaes Kruikius de kaart in 1712 maakten in opdracht van de hoogheemraden van Delfland.

Kruikiuskaart uit 1712
Gemaakt met de meetinstrumenten uit die tijd, zoals de Hollandse Cirkel om hoeken te kunnen meten en een meetketting met een vaste lengte. Ondanks de uitbreiding van de steden en dorpen in het gebied, waarvoor poldersloten zijn gedempt, is de kaart nog steeds heel nauwkeurig en actueel. Op de kaart ligt de Noordzee bovenaan, een kwartslag gedraaid vanwege de randversieringen.

Kruikiuskaart uit 1712 - Delft

Op de kaart zijn alle dijken, polderkaden, sluizen, boezemkanalen, polderwatergangen, molens, bruggen en de perceel indeling van het gebied te zien.

Digitale loep
Je kunt hier door de huidige kaart met een digitale loep heen kijken naar de Kruikiuskaart uit 1712. Je kunt er ook de randversieringen mee bekijken.

Kruikius kaart HH Delfland en nu

Deze route is samengesteld door: